Afdelinger

Vær opmærksom på, at Kapitalforeningen Jyske Invest FX Alpha KL har flyttet hjemmeside. Nu finder du den på jyskeportefølje.dk.

Blandede afdelinger

Afdeling Morningstar Risiko Indre værdi Ændring
DK0010106384
149,14 -0,01%
Indre værdi opdateret 24.05.2017. Morningstar opdateret 07.05.2017. Se forklaring på kolonner

Aktieafdelinger

Afdeling Morningstar Risiko Indre værdi Ændring
DK0010267715
223,90 -0,33%
DK0010243104
126,00 -0,27%
DK0010264027
111,28 -0,06%
DK0060208791
143,77 -0,07%
DK0010251396
112,23 0,32%
DK0010277862
129,60 -0,03%
DK0010149863
261,89 0,03%
DK0010240431
213,17 -0,02%
DK0010293554
151,18 -0,10%
DK0010303296
171,79 -0,08%
DK0060512275
132,91 -0,07%
Indre værdi opdateret 24.05.2017. Morningstar opdateret 07.05.2017. Se forklaring på kolonner

Obligationsafdelinger

Afdeling Morningstar Risiko Indre værdi Ændring
DK0010106111
96,31 0,01%
DK0015855332
101,17 0,04%
DK0060293298
104,60 0,10%
DK0016105703
109,98 0,05%
DK0016002652
135,04 0,26%
DK0060010098
121,28 0,61%
DK0016112915
104,39 0,01%
DK0060762466
105,82 -0,00%
DK0060185726
107,35 -0,01%
Indre værdi opdateret 24.05.2017. Morningstar opdateret 07.05.2017. Se forklaring på kolonner

Kapitalforeninger

Afdeling Morningstar Risiko Indre værdi Ændring
Indre værdi opdateret 24.05.2017. Morningstar opdateret 07.05.2017. Se forklaring på kolonner

Forklaringer

Morningstar

Morningstar-stjernerne opdateres ved udgangen af hver måned. Antallet af stjerner er et vægtet gennemsnit af 3, 5 og 10 års ratings. En afdeling kan maksimalt få fem stjerner. Hvis en afdeling ingen stjerner har, skyldes det enten, at afdelingen ikke har minimum tre års historik, eller at investeringspolitikken i den pågældende afdeling er ændret inden for de seneste tre år. Morningstar-ratings er baseret på historiske afkast, og giver ikke nogen indikation af afdelingens fremtidige resultater.

Læs mere om Morningstar-ratings

Risiko

Den enkelte afdelings placering på risikoskalaen tilrettes, hvis risikoen ændrer sig. Skalaen fra 1-7 viser, hvor stabil investeringens kurs har været de seneste fem år. Kategori 1 er den mest kursstabile og mindst risikable investering. Omvendt indikerer 7, at afdelingens afkast har svinget meget, og at afdelingen derfor har en høj risiko.

Indre værdi

Vi opdaterer vores indre værdier tre gange dagligt - og hvis der sker væsentlige ændringer - på alle bankdage mellem kl. 9.30 og kl. 17. Der kan være op til 15 min. forsinkelse, fra vi beregner indre værdi, til den vises her på siden.

Ændring

Tallene opdateres hver gang vi opdaterer indre værdier og viser den ændring, der har været i den pågældende afdelings indre værdi i forhold til den sidst offentliggjorte indre værdi for den foregående dag. Der kan være op til 15. min forsinkelse, fra vi beregner ændringen, til den vises her på siden. Udbyttet bliver fratrukket dagen efter generalforsamlingen og er derfor indeholdt i ændringsprocenten.

Afvikling og fusioner

Se en liste over fusionerede afdelinger.