Blandede afdelinger

Afdeling Morningstar Risiko Indre værdi Ændring
DK0010106384
141,48 0,01%
Indre værdi opdateret kl. 09:33.
Morningstar opdateret 14.07.2019.
Se forklaring på kolonner

Aktieafdelinger

Afdeling Morningstar Risiko Indre værdi Ændring
DK0010267715
150,77 0,22%
DK0010243104
106,51 -0,03%
DK0010264027
94,55 0,09%
DK0060208791
134,49 0,19%
DK0010251396
98,65 0,24%
DK0010277862
116,39 0,19%
DK0010149863
255,21 0,37%
DK0010240431
198,23 0,64%
DK0010293554
136,60 0,49%
DK0010303296
142,13 0,69%
DK0060512275
131,24 0,20%
Indre værdi opdateret kl. 09:33.
Morningstar opdateret 14.07.2019.
Se forklaring på kolonner

Obligationsafdelinger

Afdeling Morningstar Risiko Indre værdi Ændring
DK0010106111
96,11 -0,00%
DK0015855332
102,94 -0,04%
DK0060293298
107,19 -0,05%
DK0016105703
103,59 0,01%
DK0016002652
117,67 0,14%
DK0060010098
119,86 0,12%
DK0016112915
96,18 0,03%
DK0060762466
101,50 0,03%
DK0060185726
109,70 0,02%
Indre værdi opdateret kl. 09:33.
Morningstar opdateret 14.07.2019.
Se forklaring på kolonner

Forklaringer

Morningstar

Morningstar-stjernerne opdateres ved udgangen af hver måned. Antallet af stjerner er et vægtet gennemsnit af 3, 5 og 10 års ratings. En afdeling kan maksimalt få fem stjerner. Hvis en afdeling ingen stjerner har, skyldes det enten, at afdelingen ikke har minimum tre års historik, eller at investeringspolitikken i den pågældende afdeling er ændret inden for de seneste tre år. Morningstar-ratings er baseret på historiske afkast, og giver ikke nogen indikation af afdelingens fremtidige resultater.

Læs mere om Morningstar-ratings

Risiko

Den enkelte afdelings placering på risikoskalaen tilrettes, hvis risikoen ændrer sig. Skalaen fra 1-7 viser, hvor stabil investeringens kurs har været de seneste fem år. Kategori 1 er den mest kursstabile og mindst risikable investering. Omvendt indikerer 7, at afdelingens afkast har svinget meget, og at afdelingen derfor har en høj risiko.

Indre værdi

Vi opdaterer vores indre værdier tre gange dagligt - og hvis der sker væsentlige ændringer - på alle bankdage mellem kl. 9.30 og kl. 17. Der kan være op til 15 min. forsinkelse, fra vi beregner indre værdi, til den vises her på siden.

Ændring

Tallene opdateres hver gang vi opdaterer indre værdier og viser den ændring, der har været i den pågældende afdelings indre værdi i forhold til den sidst offentliggjorte indre værdi for den foregående dag. Der kan være op til 15. min forsinkelse, fra vi beregner ændringen, til den vises her på siden. Udbyttet bliver fratrukket dagen efter generalforsamlingen og er derfor indeholdt i ændringsprocenten.

Afvikling og fusion

Se en liste over fusionerede afdelinger.