Blandede afdelinger

Afdeling Salg Køb Indre værdi Ændring År til dato
DK0010106384
141,35 141,75 141,54 0,05% 13,15 %
Indre værdi opdateret kl. 12:08.
År til dato opdateret 15.07.2019.

Aktieafdelinger

Afdeling Salg Køb Indre værdi Ændring År til dato
DK0010267715
147,50 154,95 150,50 0,04% 18,62 %
DK0010243104
106,30 106,70 106,38 -0,15% 15,87 %
DK0010264027
94,46 94,76 94,60 0,14% 19,50 %
DK0060208791
134,30 134,85 134,56 0,24% 19,91 %
DK0010251396
98,64 98,86 98,76 0,35% 23,35 %
DK0010277862
116,25 116,65 116,42 0,22% 22,41 %
DK0010149863
254,70 255,70 255,57 0,52% 11,72 %
DK0010240431
197,65 198,50 198,51 0,78% 11,33 %
DK0010293554
136,40 136,70 136,88 0,70% 15,05 %
DK0010303296
142,30 143,30 142,81 1,18% 2,08 %
DK0060512275
131,10 131,50 131,29 0,23% 18,69 %
Indre værdi opdateret kl. 12:08.
År til dato opdateret 15.07.2019.

Obligationsafdelinger

Afdeling Salg Køb Indre værdi Ændring År til dato
DK0010106111
96,06 96,16 96,12 0,01% 0,54 %
DK0015855332
102,90 103,05 102,96 -0,02% 3,50 %
DK0060293298
- - 107,20 -0,04% 3,54 %
DK0016105703
103,50 103,85 103,66 0,08% 5,01 %
DK0016002652
117,25 118,05 117,77 0,22% 9,66 %
DK0060010098
119,65 120,45 120,09 0,30% 11,16 %
DK0016112915
95,80 96,40 96,22 0,07% 9,22 %
DK0060762466
101,05 101,75 101,54 0,06% 8,31 %
DK0060185726
109,50 110,10 109,79 0,10% 6,20 %
Indre værdi opdateret kl. 12:08.
År til dato opdateret 15.07.2019.

Forklaring

Indre værdi

Vi opdaterer vores indre værdier tre gange dagligt - og hvis der sker væsentlige ændringer - på alle bankdage mellem kl. 9.30 og kl. 17. Der kan være op til 15 min. forsinkelse, fra vi beregner indre værdi, til den vises her på siden. 

Den indre værdi beregnes ved at dividere den aktuelle værdi af værdipapirerne i afdelingen med antallet af beviser i afdelingen. Værdien af værdipapirerne ændrer sig i løbet af dagen, når aktie- og obligationskurserne mv. stiger eller falder. Indre værdi opdateres ikke efter kl. 17.

Ændring

Tallene opdateres hver gang vi opdaterer indre værdier og viser den ændring, der har været i den pågældende afdelings indre værdi i forhold til den sidst offentliggjorte indre værdi for den foregående dag. Der kan være op til 15. min forsinkelse, fra vi beregner ændringen, til den vises her på siden. Udbyttet bliver fratrukket dagen efter generalforsamlingen og er derfor indeholdt i ændringsprocenten.

Købs- og salgskurs

Købs- og salgskurser på investeringsbeviser i Jyske Invest stilles med udgangspunkt i bevisernes indre værdi.

Købs- og salgskursen på et investeringsbevis kan ligge både under og over den indre værdi: Når der er flere købere end sælgere, ligger kurserne typisk over den indre værdi. Omvendt vil kursen ligge under den indre værdi, når der er flere sælgere end købere.

Kurserne på hjemmesiden stilles af Jyske Bank og er vejledende. Kurserne opdateres hvert kvarter med 15 minutters forsinkelse, og der vises kun kurser, hvis de er pr dags dato. De opdateres ikke efter kl. 22.00.

År-til-dato (ÅTD)

År til dato – viser afkastet fra den 1. januar i år til den senest officielle indre værdi beregnet på baggrund af gårsdagens lukkekurser. Det vil sige, at denne visning bliver kun opdateret én gang dagligt. Afkastet beregnes således IKKE på baggrund af den indre værdi der vises i ovenstående tabel.