Forklaring

Indre værdi

Vi opdaterer vores indre værdier tre gange dagligt - og hvis der sker væsentlige ændringer - på alle bankdage mellem kl. 10 og kl. 16. Der kan være op til 15 min. forsinkelse, fra vi beregner indre værdi, til den vises her på siden. 

Den indre værdi beregnes ved at dividere den aktuelle værdi af værdipapirerne i afdelingen med antallet af beviser i afdelingen. Værdien af værdipapirerne ændrer sig i løbet af dagen, når aktie- og obligationskurserne mv. stiger eller falder. Indre værdi opdateres ikke efter kl. 17.

Under tabellen kan du se, hvornår de andre kolonner opdateres. Der gælder særlig opdateringsfrekvens for Kapitalforeningen, se længere nede på siden.

Ændring

Tallene opdateres hver gang vi opdaterer indre værdier og viser den ændring, der har været i den pågældende afdelings indre værdi i forhold til den sidst offentliggjorte indre værdi for den foregående dag. Der kan være op til 15. min forsinkelse, fra vi beregner ændringen, til den vises her på siden. Udbyttet bliver fratrukket dagen efter generalforsamlingen og er derfor indeholdt i ændringsprocenten.

Købs- og salgskurs

Købs- og salgskurser på investeringsbeviser i Jyske Invest stilles med udgangspunkt i bevisernes indre værdi.

Købs- og salgskursen på et investeringsbevis kan ligge både under og over den indre værdi: Når der er flere købere end sælgere, ligger kurserne typisk over den indre værdi. Omvendt vil kursen ligge under den indre værdi, når der er flere sælgere end købere.

Kurserne på hjemmesiden stilles af Jyske Bank og er vejledende. De opdateres ikke efter kl. 22.00.

År-til-dato (ÅTD)

År til dato – viser afkastet fra den 1. januar i år til den senest officielle indre værdi beregnet på baggrund af gårsdagens lukkekurser. Det vil sige, at denne visning bliver kun opdateret én gang dagligt. Afkastet beregnes således IKKE på baggrund af den indre værdi der vises i ovenstående tabel.

Kapitalforeningen

Indre værdi, købs- og salgspriser på Jyske Invest FX Alpha KL stilles en gang dagligt omkring kl. 13.00. De købs- og salgspriser, som vises her på siden, er derfor baseret på de priser, som alle ordrer, der er indgået i døgnet op til prisstillelsen, er blevet afviklet til. Alle ordrer, som er indgået efter denne pris er stillet, vil blive afviklet til den pris, der stilles den efterfølgende dag. Købs- og salgspriserne skal derfor kun betragtes som vejledende, da det er gårsdagens pris.