Afdelinger

Vær opmærksom på, at Kapitalforeningen Jyske Invest FX Alpha KL har flyttet hjemmeside. Nu finder du den på jyskeportefølje.dk.

Blandede afdelinger

Afdeling Salg Køb Indre værdi Ændring År til dato
DK0010106384
151,80 152,50 152,14 -0,04% 4,42 %
Indre værdi opdateret kl. 16:06. År til dato opdateret 16.11.2017.

Aktieafdelinger

Afdeling Salg Køb Indre værdi Ændring År til dato
DK0010267715
220,80 221,70 221,24 -0,30% 10,68 %
DK0010243104
121,00 121,70 121,18 -0,57% 4,20 %
DK0010264027
113,00 113,60 113,28 -0,09% 5,14 %
DK0060208791
146,00 146,80 146,40 -0,06% 7,14 %
DK0010251396
116,00 116,60 116,31 0,12% 5,50 %
DK0010277862
131,20 131,90 131,53 0,03% 4,82 %
DK0010149863
288,00 290,30 289,51 0,78% 20,75 %
DK0010240431
234,80 236,70 236,08 0,70% 23,56 %
DK0010293554
174,30 175,70 175,07 0,00% 30,17 %
DK0010303296
180,70 182,20 181,59 1,25% 18,14 %
DK0060512275
131,10 131,80 131,40 -0,27% 2,80 %
Indre værdi opdateret kl. 16:06. År til dato opdateret 16.11.2017.

Obligationsafdelinger

Afdeling Salg Køb Indre værdi Ændring År til dato
DK0010106111
97,20 97,40 97,30 0,01% 1,83 %
DK0015855332
103,40 103,70 103,51 0,07% 3,00 %
DK0060293298
- - 107,13 0,07% 3,08 %
DK0016105703
110,90 111,50 111,21 0,06% 2,68 %
DK0016002652
136,40 137,40 137,08 0,26% 6,75 %
DK0060010098
115,80 116,70 116,34 0,29% -1,29 %
DK0016112915
105,90 106,70 106,39 0,08% 5,90 %
DK0060762466
107,30 108,10 107,42 0,08% 5,28 %
DK0060185726
109,20 109,80 109,55 0,03% 3,36 %
Indre værdi opdateret kl. 16:06. År til dato opdateret 16.11.2017.

Forklaring

Indre værdi

Vi opdaterer vores indre værdier tre gange dagligt - og hvis der sker væsentlige ændringer - på alle bankdage mellem kl. 9.30 og kl. 17. Der kan være op til 15 min. forsinkelse, fra vi beregner indre værdi, til den vises her på siden. 

Den indre værdi beregnes ved at dividere den aktuelle værdi af værdipapirerne i afdelingen med antallet af beviser i afdelingen. Værdien af værdipapirerne ændrer sig i løbet af dagen, når aktie- og obligationskurserne mv. stiger eller falder. Indre værdi opdateres ikke efter kl. 17.

Ændring

Tallene opdateres hver gang vi opdaterer indre værdier og viser den ændring, der har været i den pågældende afdelings indre værdi i forhold til den sidst offentliggjorte indre værdi for den foregående dag. Der kan være op til 15. min forsinkelse, fra vi beregner ændringen, til den vises her på siden. Udbyttet bliver fratrukket dagen efter generalforsamlingen og er derfor indeholdt i ændringsprocenten.

Købs- og salgskurs

Købs- og salgskurser på investeringsbeviser i Jyske Invest stilles med udgangspunkt i bevisernes indre værdi.

Købs- og salgskursen på et investeringsbevis kan ligge både under og over den indre værdi: Når der er flere købere end sælgere, ligger kurserne typisk over den indre værdi. Omvendt vil kursen ligge under den indre værdi, når der er flere sælgere end købere.

Kurserne på hjemmesiden stilles af Jyske Bank og er vejledende. De opdateres ikke efter kl. 22.00.

År-til-dato (ÅTD)

År til dato – viser afkastet fra den 1. januar i år til den senest officielle indre værdi beregnet på baggrund af gårsdagens lukkekurser. Det vil sige, at denne visning bliver kun opdateret én gang dagligt. Afkastet beregnes således IKKE på baggrund af den indre værdi der vises i ovenstående tabel.