135,18

Indre værdi
20.09.2019

0,43%

Ændring

Profilen

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en globalt sammensat aktieportefølje, som forventes at have en lavere volatilitet end det globale aktiemarked. Selskaberne er spredt på flere regioner, lande og sektorer.

Formålet med porteføljestyringen er på lang sigt at opnå et afkast, som ligger mindst på niveau med udviklingen i det globale aktiemarked målt ved MSCI All Country World indekset (inkl. nettoudbytter), men med mindre kursudsving undervejs.

Afledte finansielle instrumenter

I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet kan afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil.

Fakta

06.12.2013
DK0060512275
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Globale aktier
30.08.2019
3.109.520.000 DKK
24260526