Udbytte

Udbyttet udbetales typisk ultimo januar/primo februar.

Hvordan bliver udbyttet beskattet?

Din investering bliver beskattet forskelligt, alt afhængigt af hvilken afdeling du investerer i og hvilke type midler du investerer for. Du kan læse mere om beskatning under skat.