Sådan gør du, hvis du ønsker at klage

Ønsker du at klage over egne konti og depoter – eller forhold omkring dine investeringer hos Jyske Invest, så kontakt din bank og din daglige bankrådgiver.


Du har også mulighed for at klage til Jyske Invest:

Jyske Invest Fund Management A/S
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Danmark
att.: Bjarne Staael
Mrk.: ”Klage”

jyskeinvest@jyskeinvest.dk


Yderligere klagemulighed

Får du ikke medhold i din klage, kan du henvende dig til Ankenævnet for Investeringsfonde. Det er Forbrugerrådet og Investeringsfondsbranchen, der står bag ankenævnet. Klagegebyret er pt. 150 kr. 

Skriv til:

Ankenævnet for Investeringsfonde
Store Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
Danmark

Telefon: 35 43 63 33
Fax: 35 43 71 04
Web: https://fanke.dk/ankenaevnet-for-investeringsfonde/

Er du erhvervsdrivende, kan du kun forvente at få behandlet din klage, hvis den ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat medlemsforhold.