Beholdningsoversigt

Se afdelingens formue og beholdning i Beholdningsoversigten [PDF].

Opdateres ultimo måneden

Samlet formuestørrelse
5.539.787.000 DKK
Opdateret 26.02.2021


Valutafordeling

Oversigten viser valutafordelingen på afdelingens investeringer og tager ikke hensyn til eventuel afdækning af valutakursrisiko. Der henvises til afdelingens investeringspolitik under fanen Overblik.Benchmark

MSCI The World Index (Net Total Return)

Benchmark har været gældende siden: -